Expertní konzultace ICOK PLATINN pomohla MyCellu do světa – Inovační centrum Olomouckého kraje

Expertní konzultace ICOK PLATINN pomohla MyCellu do světa

Konzultační program ICOK PLATINN pomáhá firmám v Olomouckém kraji s jejich rozvojem i implementací inovací. Klíčoví jsou pro program špičkoví experti z různých oblastí, kteří firmě navrhnou a pomohou uskutečnit potřebné změny. Tentokrát se do programu zapojila přerovská společnost Sensio. Výrobce MyCella, světově unikátního hudebního nástroje vytvořeného na 3D tiskárně.

Na časové ose byl pro společnost Sensio zásadní rok 2015. Tehdy ji totiž Ondřej Kratochvíl a Jan Tobolík založili. Firma se primárně věnuje vývoji software, především informačním systémům pro základní umělecké školy, kterým ulehčují práci například při organizaci soutěží nebo v docházkovém systému. Mimo svůj „core business“ se firma vždy snažila využívat svůj kreativní a inovativní potenciál a hledat další podnikatelské směry. Ostatně, z této filozofie vzešel i nejnovější produkt – MyCello. Jde o violoncello vytištěné na 3D tiskárně. Se zcela jiným designem, tvarem a hmotností. Přestože si nástroj zachovává všechny akustické vlastnosti klasického violoncella, oproti němu je lehčí a také tišší. Zásadními benefity jsou příznivá cena, a především možnost výroby zákazníkovi přesně na míru.   

Majitelé firmy komentují zrod nového produktu takto: „Vývoj a start prodeje MyCella lze označit jako strmý. Náš hudební nástroj jsme začali vyvíjet v roce 2020 a už o rok později se začalo prodávat. Jde o celosvětový unikát, který na trhu nemá konkurenci. Cílovým zákazníkem je hráč na violoncello, cesta k němu může vést i přes základní umělecké školy. Naše dosavadní prodejní marketingové aktivity vedly k jednorázovému tržebnímu skoku, který ovšem v určité fázi narazil na svůj limit. Vzhledem k nadšení a víře v jedinečnost výrobku jsme se však pochopitelně nehodlali s tímto stavem smířit. Shodou okolností jsme se v tomto období setkali zástupci firmy s Inovačním centrem Olomouckého kraje a dozvěděli se o možnosti zapojit se do programu ICOK PLATINN.“

Manažer programu PLATINN Martin Ohlídal firmě popsal veškeré možnosti spolupráce a pomohl jim zformulovat základní teze jejich podnikatelských výzev. Následně začala firma spolupracovat s expertem na business development Janem Černem. Ten, společně s firmou sestavil plán, jehož hlavním cílem byla revize stávajících prodejních a marketingových nástrojů, úvaha nad cílovým trhem, analýza tohoto trhu a jeho zákazníků a také vypracování konkrétní strategie vstupu na trh, pozicování produktu, komunikační kanály, distribuční kanály a hledání distribučního partnera vs. vlastní zastoupení.  

„Spolupráci se Sensio jsme začali důkladnou analýzou obchodních a marketingových aktivit, ze které vyplynula potřeba vytvoření nové pozice obchodního ředitele, rozšíření obchodní strategie globálně a získání partnera pro řešení všech marketingových aktivit. Pozice obchodního ředitele byla obsazena v dubnu 2022 a já jsem asistoval celému procesu výběru, nastavení podmínek a následné pomoci při rozjezdu,“ uvedl Jan Černo a doplnil, že zásadní úlohu hrál v tomto koučinkovém projektu společně s ním i marketingový expert ICOK PLATINN Pavel Sedláček, jehož aktivity s MyCellem nadále trvají.  

Dalším bodem spolupráce bylo rozšíření obchodních aktivit směrem k větší prezentaci firmy na domácích i zahraničních veletrzích. MyCello se mimo jiné prezentovalo na veletrhu hudebních nástrojů v Hradci Králové či v italské Cremoně. V neposlední řadě byl započat vývoj nové produktové řady MyCello Premium, která osloví i profesionální hráče a rozšíří segment zákazníku. Po celou dobu naší spolupráce jsem se rovněž věnoval pomoci při řešení personálních výzev ve firmě a pomáhal jsem při definování a obsazování potřebných pozic,“ doplnil Jan Černo.