Expertní konzultace ICOK PLATINN postavila Naturfyt - Bio na pevnější nohy – Inovační centrum Olomouckého kraje

Expertní konzultace ICOK PLATINN postavila Naturfyt - Bio na pevnější nohy

Jednou ze zásad, kterou v Inovačním centru Olomouckého kraje ctíme je, že jsme krajským inovačním centrem nikoli jen podle názvu, ale především rozsahem našich aktivit v teritoriálním smyslu. Proto si velmi dáváme záležet na tom abychom naše služby aktivně nabízeli na celém území kraje a nevynechali nikoho. Z této filozofie vzešel nápad našeho kolegy Kamila Kavky, který se pohybuje na Jesenicku a Šumpersku, uspořádat interaktivní workshop pro malé a střední firmy s cílem představit náš konzultační programu ICOK PLATINN.

Ona interakce spočívala v podělení se o konkrétní zkušenosti firmy Birki, které jsme skrze konzultační program ICOK PLATINN již dříve pomáhali budovat vlastní značku. Jednou z účastnic workshopu byla Petra Šošolíková, šéfka obchodu jesenické firmy Naturfyt – Bio. Slovo dalo slovo a zanedlouho po workshopu jsme již s Petrou ladili noty a zadání pro konzultace. Následovalo propojení Petry na expertku Ivanu Olivovou, jejíž specializací je business development, což byla oblast, kterou chtěli v Naturfyt – Bio postavit na pevnější nohy.

Dejme nyní slovo samotné Petře Šošolíkové: „Od spolupráce se zkušenou koučkou jsem si slibovala, že zhmotníme myšlenky vedoucí k efektivnějšímu fungování obchodu jako celku a jasně pojmenujeme procesy, které povedou k úspěšným akvizicím nových zákazníků. Ivana Olivová naše tato očekávání zcela naplnila. Vzhledem ke svým zkušenostem se rychle zorientovala a hned po zmapování stávajícího stavu jsme začaly pracovat na změnách. Příjemnou přidanou hodnotou bylo, že jsme si i lidsky sedly, což se na kvalitě společné práce rozhodně odrazilo.“

Petra Šošolíková

Ivana Olivová k tomu dodává: "Spolupráce se společností Naturfyt-Bio byla i pro mě v roli mentora velmi zajímavou výzvou. Ta spočívala překonání výrazné bariéry, kdy při obchodních jednáních s novými zákazníky není možné se opřít o konkrétní reference spokojených zákazníků. Zákazníci získávají kontraktem svoji unikátní značku, a jméno dodavatele je povinně skryto. Tuto výzvu jsme přijali a rychlými kroky vytvořili nové, a pro firmu unikátní, nástroje interní strategie pro expanzi na evropské trhy."

Ivana Olivová

My v Inovačním centru Olomouckého kraje máme radost, že jsme mohli podpořit zdravě ambiciózní firmu s unikátním produktem. Kolegům v Naturfyt – Bio přejeme, ať se jim daří zůstat na trajektorii nastartovaných změn a spokojených zákazníků přibývá. Závěrem prozradíme, že firma nezůstane jen u jedné konzultační aktivity, ale nalezla ještě jednu oblast, kde jim může expert ICOK PLATINN pomoci růst. O tom brzy na našich stránkách.

Program ICOK PLATINN je realizován za finanční pomoci Olomouckého kraje.

Další úspěšné příběhy firem, které prošly programem ICOK PLATINN najdete na našich stránkách zde. Pokud Vás program zaujal, neváhejte a ozvěte se manažerovi programu v ICOK PLATINN, Martinu Ohlídalovi, který s Vámi rád prokonzultuje možnosti, jaké ICOK PLATINN nabízí právě Vaší firmě.


Martin Ohlídal
Martin Ohlídal
Business developer – ICOK PLATINN

ohlidal@inovaceok.cz

+420 725 468 700