Evropské dotační programy v roce 2022 – Inovační centrum Olomouckého kraje

Evropské dotační programy v roce 2022

Víte o všech potenciálních evropských zdrojích pro vaše projekty? Na webináři, jež pořádá OK linka Olomouckého kraje a my jsme jeho partnerem, se dozvíte i o těch méně známých dotačních příležitostech, které jako podnikatel nebo firma můžete využít. Zajímá vás víc? Rezervujte si termín 31. 5. 2022 od 9.00 hod.

Prezentace se zaměří zejména na dotační příležitosti v roce 2022–2023. Součástí prezentací budou zkušenosti z prvních výzev a příklady úspěšných projektů. Akce je určena především firmám a podnikatelům z Olomouckého kraje, ale hlásit se mohou všichni zájemci o uvedené zdroje. 


PROGRAM
09:00 – 09:20 Jednotný trh/Single Market Program (nový program pro firmy; dříve COSME); Gabriela Kalužová, OK linka Olomouckého kraje
09:20 – 09:40 Horizont Evropa – III. pilíř (podpora inovativních MSP); Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR
09:40 – 10:00 Horizont Evropa – II. pilíř (udržitelný a konkurenceschopný průmysl); Gabriela Kalužová, OK linka Olomouckého kraje
10:00 – 10:25 Kreativní Evropa (kulturní a kreativní odvětví); Naďa Machková Prajzová, OK linka Olomouckého kraje
10:25 – 10:30 přestávka
10:30 – 11:00 Další nadnárodní programy pro firmy; Gabriela Kalužová, OK linka Olomouckého kraje
10:30 IHI/Innovative Health Initiative (zdravotnictví)
10:35 EUIPO (Fond pro malé a střední firmy na ochranu duševního vlastnictví)
10:40 AGRIP (propagace zemědělských a potravinářských výrobků)
10:50 LIFE (životní prostředí a klima)
10:55 Inovační fond (klima a energetika)
11:00 ERASMUS+ (celoživotní vzdělávání; podpora začínajících podnikatelů – program EYE)
11:05 – 11:20 Ukázka žádosti, základní principy, rozdíly s českými OP; Gabriela Kalužová, OK linka Olomouckého kraje
11:30 Shrnutí a ukončení webináře

Webinář je bezplatný (hrazen z prostředků Olomouckého kraje a partnerů – viz program). Akce proběhne na platformě MS Teams.
Odkaz na registraci.
Po vyplnění formuláře bude registrace potvrzena. Odkaz na přihlášení k webináři bude zaslán den před webinářem na registrovaný mail.
Po webináři bude možnost dohodnout individuální on-line konzultaci projektového záměru.

Pozvánka v .pdf.