Ekoinovační fórum: Boj proti suchu – zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství – Inovační centrum Olomouckého kraje

Ekoinovační fórum Boj proti suchu – zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství

Sucho je negativním fenoménem posledních let. Letošní rok měl být nejsušší a zdá se, že místo toho přicházely bleskové povodně a celkové ochlazení. Je nenávratně narušen malý vodní cyklus a budeme svědky velkých změn globálního klimatu bez šance na zmírnění jeho negativních dopadů? Jsou cestou adaptační a mitigační opatření ?


Umíme je efektivně plánovat a realizovat v krajině, ve městech? Budeme dost rychlí a využijeme tyto oblasti pro hospodářský rozvoj, inovace? To jsou témata, která rámují webinář věnovaný inovativním přístupům a praktickým aplikacím v oblasti modrozelené infrastruktury, obnovy krajiny i lidského přístupu k životnímu prostředí.

Webinář věnovaný inovativním přístupům a praktickým aplikacím v oblasti modrozelené infrastruktury, obnovy krajiny i lidského přístupu k životnímu prostředí nabídne odpovědi na otázky zda jsou cestou nápravy adaptační a mitigační opatření, zda je umíme efektivně plánovat a realizovat v krajině a ve městech a zda budeme dost rychlí a využijeme tyto oblasti pro hospodářský rozvoj.

Program online webináře:
10:00 – 11:30  Boj proti suchu

  • Pavel Zahradníček, výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

  • Jiří Schneider, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

  • Kristýna Křištofová, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UPOL

  • Jiří Malík, předseda, Živá voda

11:30 – 13:00  Zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství a lesnictví

  • Martin Vokřál, jednatel/CEO; ASITIS

  • Jan Labohý, CEO; World from Space

  • Adam Zlotý, CEO, CleverFarm

  • David Petr, ředitel odboru podnikatelské lokalizace, CzechInvest

  • Petra Počtová, vedoucí Odboru výzkumu a projektů, Lesy České republiky

Webinářem bude provázet Marie Bastlová (CNN Prima News)

Webinář je realizován v rámci projektu SMART AKCELERÁTOR OLOMOUCKÉHO KRAJE II.

Registrujte se prostřednictvím formuláře nebo sledujte on-line na Facebooku Inovačního centra Olomouckého kraje či webu ČTK

Akci pořádá Svaz moderní energetiky, BIC Brno a Inovační centrum Olomouckého kraje. Generálním partnerem je agentura CzechInvest. Záštitu Ekoinovačnímu fóru udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Olomoucký kraj, Technologická agentura ČR, Technologické centrum AV ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace. 

Webinář je součástí Ekoinovačního fóra – platformy pro diskusi o tom, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky

Předchozí debaty
Country for the Future: Role inovací v restartu české ekonomiky po covidu-19 a naplňování cílů udržitelného rozvoje.

Úvodní debata Ekoinovačního fóra online proběhla 19. listopadu za účasti náměstkyně ministra průmyslu Silvány Jirotkové, náměstka ministryně pro místní rozvoj Davida Koppitze, generálního ředitele CzechInvest Patrika Reichla, Kamila Čermáka, generálního ředitele ČEZ ESCO, a.s. či Jannise Samarase, generálního ředitele Kofola, a.s. a dalších. Záznam debaty si můžete připomenout na odkazu.

Moderní energetika – inovativní řešení, která podpoří rozvoj regionů

Webinář se věnoval inovativním řešením v energetice. Debata proběhla 27. listopadu za účasti radního Jihomoravského kraje se zaměřením na vědu, výzkum, inovace a IT Jiřího Hlavenky, Head of Public Affairs ČEZ ESCO Davida Martínka, zakladatele skupiny Amper a CO2IN: Mobilní aplikace pro snížení uhlíkové stopy Jana Palaščáka, odborného asistenta, Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT: Inovace v bateriích: nové technologie lithiových akumulátoru a rostoucí kapacity produkce Martina Ledinského, náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděli a dalších. Záznam debaty si můžete připomenout na odkazu.