Dýňodlabání - skvělá příležitost jak rozvinout kreativitu u dětí – Inovační centrum Olomouckého kraje

Dýňodlabání - skvělá příležitost jak rozvinout kreativitu u dětí

Je obecně známo, že kreativita je jedna z nejdůležitějších a ceněných vlastností lidské osobnosti, kterou přitom můžeme rozvíjet již od dětství. Kreativita dětí v sobě zahrnuje mix zvídavosti, představivosti, kázně, spolupráce a vytrvalosti. Můžeme ji podpořit třeba tím, že sami zapomeneme na standardní postupy při řešení problémů a nebudeme jim vnucovat naše „správné“ představy o tom, jak mají věci vypadat a jakým způsobem dosáhnout výsledku.

Kreativní člověk dokáže měnit svět kolem sebe, je schopen vytvářet nová a netradiční řešení, zříci se stereotypních způsobů myšlení, bořit limity a jít si za svým snem. I kvůli tomu jsme se rozhodli za tým Inovačního centra Olomouckého kraje podpořit soutěž pro žáky základních škol Olomouckého kraje „Dýňodlabání“.


Být kreativní je jeden z hlavních požadavků dnešní doby, ať už se to týká studia či zaměstnání. Naštěstí schopnost tvořivosti nevlastní jen vyvolená skupina talentovaných lidí. Každý člověk má určitý potenciál, který může rozvíjet.


Akce se konala 14. října 2021 v rámci veletrhu ovoce a zeleniny Flora Olomouc – Hortikomplex. Celkem 160 žáků ve dvoučlenných týmech různých věkových kategorií mělo za úkol vytvořit co nejlepší výtvor z dýně, přičemž kreativitě se opravdu meze nekladly. Odborná porota následně hodnotila výtvory hned na základě několika faktorů, důležité bylo například zpracování, provedení, nápaditost, ale právě i kreativita. 


Věříme, že si žáci soutěžní program užili a přejeme jim i nadále kreativního ducha a hlavu plnou nápadů a jak se akce vydařila se můžete přesvědčit v galerii.