Diskuse o 5G v Jeseníku – Inovační centrum Olomouckého kraje

Diskuse o 5G v Jeseníku

„Pohled lékaře na 5G" je název přednášky, která se koná v pátek 12. června od 16.30 v Kině Pohoda v Jeseníku. Přednášet bude jeden z předních specialistů v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie v ČR, Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. Odborník Fakultní nemocnice Olomouc je autorem více než 20 patentů protinádorových léčiv a biomarkerů.

V současné době je docent Hajdúch českým národním ředitelem pro evropskou infrastrukturu translační medicíny a zaměřuje se na rizikové faktory nádorových onemocnění. Po přednášce proběhne diskuze na toto téma. Akci pořádá Inovační centrum Olomouckého kraje ve spolupráci s městem Jeseník.

Více o Jeseníku

Město Jeseník je svojí polohou, přírodními podmínkami i veřejným prostorem jedinečné v podmínkách České republiky. Nádherný a přírodně unikátní masiv jesenických hor na jedné straně přináší jedinečné ovzduší, vodu i horské klima, na straně druhé významně ovlivňuje možnosti dopravy, či pracovní mobility.

Zpracovatelský průmysl bez vyšší přidané hodnoty postupně nahrazují služby v oblasti cestovního ruchu, IT, či veřejném prostoru. Již delší dobu se vedení města snaží vytvářet vhodné podmínky pro kreativní průmysl a inovační společnosti. Cílem této strategie je podpořit vznik malých a středních podniků, které budou vytvářet produkty a řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Kombinace výborných podmínek pro kvalitní život, což je především dostupné a kvalitní bydlení, dostupná zdravotní péče, moderní základní a střední školství, ale i pestré možnosti sportovního a kulturního vyžití a v neposlední řadě neopakovatelný ráz a čistota životního prostředí, jsou základní atributy naplnění mimopracovních potřeb motivovaných a ambiciózních lidí, kteří mohou realizovat očekávanou pozitivní změnu regionu. Tyto atributy však musí být doplněny podmínkami pro kvalitní a zajímavou práci.

5G je pro Jeseník pokrokem na komunikační dálnicí

Tak, jako kdysi byl hospodářský růst měst a regionů podmíněn kvalitními cestami a železnicí, je v současnosti tou zásadní podmínkou dalšího růstu “komunikační dálnice”. A zůstaneme-li u tohoto přirovnání, očekáváme, že sítě 5G nám současné komunikační dálnice s dvěma pruhy přemění na dálnice s šesti pruhy, kde některé pruhy umožní extrémní rychlost, některé pruhy budou určeny pro těžká vozidla převážející obrovské náklady a jiné pruhy budou určeny pro bezpečnou jízdu rodinných vozů.

Další informace o projektu 5G v Jeseníku najdete na tomto odkazu