Digitalizace usnadnila Logaritmě práci i čas. Pomohl jim ICOK DIGI – Inovační centrum Olomouckého kraje

Digitalizace usnadnila Logaritmě práci i čas. Pomohl jim ICOK DIGI

Letos je to už patnáct let, co společnost Logaritma funguje na českém i zahraničním trhu. Její sídlo najdeme v Moravičanech na Šumpersku, v areálu, kde se v minulosti vyráběly komponenty pro obuvnický průmysl. Loni se společnost zapojila do konzultačního programu Inovačního centra Olomouckého kraje ICOK DIGI, který jim pomohl s digitální transformací.

Hlavním výrobním programem Logaritmy je výroba a montáž dílů pro automobilový průmysl, a to od jednoduchých dílů, sestav až po kompletní světlomety, které podléhají náročnému dekorativnímu posuzování. Druhým velmi dynamicky se rozvíjejícím výrobním programem je montáž typových rozvaděčů NN pro významné projektové energetické celky na českém a německém trhu. „Naším nejnovějším výrobním programem je vývoj a výroba takzvaných CykloCoolen, které slouží pro venkovní úschovu kol, elektrokol a elektrokoloběžek a to včetně možnosti dobíjení. S Tímto programem souvisí i výroba takzvaných CykloBoxů a dalšího příslušenství pro dovybavení infrastruktury a mobiliáře cykloturistiky,“ prozradil ředitel společnosti Logaritma Libor Chmelař.

Bez nadsázky lze říct, že digitalizace změnila podnikání napříč odvětvími. Tam, kde ještě váhali, covid vstup do on-line světa uspíšil. „S Inovačním centrem Olomouckého kraje jsme se potkali v době určitého útlumu, který byl způsobený nejen vlivem covidu. Všechno se přestěhovalo do online prostředí a začala se skloňovat témata jako digitalizace, průmysl 4.0 a taktéž veškeré schůzky se ze dne na den začaly plánovat v online prostředí. Do té doby jsme řešili všechno na osobní bázi, scházely se projektové týmy, jezdilo se na pracovní cesty do zahraničí a najednou se ze dne na den muselo pracovat jinak,“ pokračoval Libor Chmelař.

S ICOKem začala Logaritma spolupracovat v roce 2021. „Ve společnosti Logaritma jsme provedli digitální audit, na jehož základě jsme doporučili na co se primárně v této oblasti soustředit. Poté jsme se dohodli na zahájení expertního programu ICOK DIGI a společně s firmou vybrali experta Petra Chládka, který má s danou problematikou dlouhodobé zkušenosti,“ vysvětlil Pavel Hrůza, business developer pro oblast digitalizace.

Cílem bylo nahradit stohy papírů či excelové tabulky informačním systémem, který by sbíral online data z výrobních linek pro oblast reportingu, controllingu a plánovacího procesu. Nakonec ale nezůstalo jen u výroby. Pomoc směřovala do celkového zefektivnění práce, které vedlo ke zvýšení digitální gramotnosti zaměstnanců. „Vyzdvihnul bych, že naši klíčoví lidé, kteří pracují s digitálními daty, dnes začínají přemýšlet už i nad tím, jak jim digitalizace může práci usnadnit a ušetřit čas,“ přidal ředitel firmy.

Podle experta Petra Chládka si během prvních schůzek definovali priority v rámci společných aktivit. „Vyjasnili jsme si motivace vizualizace výrobních dat ve výrobě, a to nejen v rámci kanceláře vedení výroby a mistrů, ale i v rámci výrobních linek. Největší objem práce bylo provedeno na očistění dat ze systému. To znamená správné normování projektů, kvalitativní ukazatele či například plánování výroby,“ popsal a pokračoval: „Dle mého názoru se jedná o firmu, která si velmi dobře uvědomuje nutnost transformace sběru data a jejich využití pro zefektivnění procesů. Myslím, že na příkladu Logaritmy lze prezentovat, jak spolupráce s expertem pomůže spojit jednotlivé aktivity a připravit koncept k realizaci,“ řekl Petr Chládek.

Ředitel Logaritmy vyzdvihnul především komunikaci. „Od začátku byla spolupráce velmi dobře nastavená, především díky otevřenému dialogu. Řekli jsme si co potřebujeme a ICOK dokázal vše velmi rychle zanalyzovat a doporučit nám experta pro danu oblast. Shodou okolností se jím stal Petr Chládek, se kterým jsme se už z oblasti automotive výroby znali. Věděl přesně na co se zaměřit a jakým způsobem pracovat, to nám hodně pomohlo. Proto už teď s inovačním centrem rozvíjíme spolupráci i v dalších oblastech,“ dodal Libor Chmelař.

Program ICOK DIGI pomáhá projít různou úrovní digitální transformace, posunout podnikání a připravit ho na další etapy digitalizace. Program zahrnuje vypracování vstupní procesní analýzy včetně návrhu řešení, sérii konzultací s nezávislým expertem a účast na workshopech zaměřených na sdílení příkladů dobré praxe. Cílem je zvýšit úroveň digitální transformace firem v Olomouckém kraji.