Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost – Inovační centrum Olomouckého kraje

Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost

Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Olomoucký kraj ocení snahy integrace zájmů sociálních, ekonomických, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Až do poloviny září 2021 přijímá Olomoucký kraj přihlášky do historicky prvního ročníku nové regionální soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost.


Hejtman Olomouckého kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašuje 1. pilotní ročník

„Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“Sběr přihlášek probíhá od 16. června 2021 do 15. září 2021


Zájemcům o účast v soutěži doporučujeme účast na bezplatných online seminářích, které budou vedeny CSR manažerem

Termíny konání online seminářů:
28., 29. a 30. června 2021
23., 24. a 25. srpna 2021
Pro účast na semináři je nutná registrace na odkazu: www.bit.ly/cena-hejtmana-olk-2021
Semináře Vám poskytnou informace k průběhu soutěže, jak se přihlásit a vyplnit sebehodnotící zprávu, kdy budou vyhlášeny výsledky soutěže.

Cíl soutěže:
Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy), organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, které jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR). Cena hejtmana má regionální charakter, ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR, má za cíl zvýšit povědomí o problematice společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž organizací orientující se na tuto problematiku.

Představení společenské odpovědnosti:
Společenská odpovědnost organizací a firem spočívá v zapojení do celospolečenských témat, je pozitivně přijímána okolím, CSR odpovědnost přináší ekonomické úspory, konkurenční výhody a promítá se v jejich reputaci.

Hlásíte se k naplňování tohoto konceptu? Uplatňujete v praxi aktivity, které principy CSR splňují? Chcete si ujasnit své pozice? Pak neváhejte a přihlaste se do Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost vyplněním a odesláním přiloženého dotazníku a přihlášky. Při vyplňování dotazníku zvažte, jaké aktivity v zadaných oblastech realizujete, čím prokážete jejich existenci a také jaká opatření k dalšímu zlepšení v dané oblasti plánujete do budoucna. Zejména se pokuste formulovat konkrétní důkazy potřebné pro vyhodnocení.

Podmínky soutěže:


1. Soutěž pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR, jejíž know-how soutěž využívá

2. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce, mikropodniky, živnostníci, které působí na území Olomouckého kraje podle Zásad soutěže

3. Termín podání přihlášek je do 15. září 2021

Soutěž je rozdělena do kategorií

Podnikatelské subjekty (firmy):

  • 1.1. Do 50 zaměstnanců
  • 1.2. Do 250 zaměstnanců
  • 1.3. Nad 250 zaměstnanců

Organizace veřejného sektoru (včetně neziskových nestátních organizací):

  • 1.1. Do 50 zaměstnanců
  • 1.2. Nad 50 zaměstnanců

obce:

  • 1.1. Obce s rozšířenou působností (ORP)
  • 1.2. Ostatní obce

mikropodniky, živnostníci
 

Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Olomouckého kraje (dále jen KÚOK) některým ze způsobů:

emailem na adresu: r.vasicek@olkraj.cz  (zasláním vyplněného dotazníku pro příslušnou kategorii)
vyplněním přihlášky (v příloze)
datovou schránkou: Olomoucký kraj  ID: qiabfmf (s uvedením – adresováno odboru strategického rozvoje kraje KÚOK)
 

4. V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku a dotazník v daném termínu, na uvedené adresy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

5. O udělení ocenění rozhoduje Hodnotící komise, která je vždy na daný ročník jmenována hejtmanem (náměstkem) Olomouckého kraje a je složena ze zástupců kraje i Rady kvality České republiky.

6. Za jednotlivé jmenované členy hodnotící komise je přípustný zástup. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda komise. 

7. V každé kategorii či podkategorii bude oceněno 1. místo dle hodnocení poroty.

8. Vyhlášení výsledků a slavnostní předání bude upřesněno na tomto webu s ohledem na aktuální situaci spojenou s Covid 19.

9. Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.

 Podporovatelem soutěže je společnost NET4GAS, s.r.o.