Aktualizace programu na podporu – Inovační centrum Olomouckého kraje

Aktualizace programu na podporu polytechniky

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) Vám může poskytnout partnerství na konkrétním projektu nebo akci s finančním příspěvkem až do výše 50 000 Kč na jeden projekt.

Doba trvání výzvy: od 12. 8. 2022 do 15. 12. 2022

Z důvodu dosud nevyčerpaných alokovaných prostředků prodlužuje poskytovatel dobu trvání výzvy do 31. 12. 2022 (toto datum je poslední možné DUZP v rámci uznatelnosti nákladů projektu.)

Poskytovatel: Inovační centrum Olomouckého kraje
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc
IČO: 72555149
E-mail pro příjem žádostí: krystkova@inovaceok.cz
Kontaktní osoba Poskytovatele: Ing. Lucie Krystková, komunitní manažerka, tel.: +420 725 775 240