Motivační přednášky – Inovační centrum Olomouckého kraje


V rámci pilotního ověření strategického projektu "Krajský ekosystém na podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace" byl vytvořen brand projektu Našlápnu TO.  Napříč Olomouckým kraje proběhly motivační přednášky na středních školách ve všech regionech, ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Aktivity pilotního ověření byly realizovány v rámci projektu SMART AKCELERÁTOR OLOMOUCKÉHO KRAJE II. Celkem se motivačních přednášek zúčastnilo 635 studentů.

1. Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o. v Prostějově
2. Motivační přednáška s Davidem Stančíkem v Přerově
3. Střední průmyslová škola Jeseník
4. Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o. v Prostějově
5. Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník (a)
6. Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník (b)
7. Střední škola gastronomie, farmářství a služeb 
8. Gymnázium Jeseník (a)
9. Gymnázium Jeseník (b)
9. ART ECON Střední škola s.r.o.
10. Střední průmyslová škola Hranice
11. Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou
12. Střední průmyslová škola Přerov (a)
13. Střední průmyslová škola Přerov (b)
14. Střední průmyslová škola Přerov(c)
15. Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov (a)
16. Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov (b)
17. Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov (c)
18. Střední škola řemesel Šumperk
19. Střední odborná škola Šumperk (a)
20. Střední odborná škola Šumperk (b)
21. Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice (a)
22. Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice (b)
23. Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice (c)
24. Gymnázium Šumperk (a)
25. Gymnázium Šumperk (b)
26. Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o. v Prostějově
27. Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o. v Prostějově
28. Střední škola řemesel (a)
29. Střední škola řemesel (b)
30. Obchodní akademie a Jazyková škola v Přerově (a)
31. Obchodní akademie a Jazyková škola v Přerově (b)

  Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o. v Prostějově (6.května 2021)

Z důvodu pandemické situace byla zrušena standartní výuka ve školách, tak jsme se rozhodli naši plánovanou přednášku streamovat přes Youtube kanál NašlápnuTO, který jsme vytvořili nejen pro stream přednášek nebo workshopů, ale také jako kanál pro zajímavá videa na podporu podnikání a podnikavosti.

Online stream  Našlápnu TO a ZA ŽITO

Přednášky se účastnili online studenti střední odborné školy podnikání a obchodu, přednášku uvedla Ilona Tandlerová, a našimi řečníky byly sestry Eliška a Eva Drtilovi. Sestry chtějí měnit věci, se kterými můžou něco udělat, proto si založily značku ZAŽITO. Vyrábí slámky ze slámy jako alternativu plastovým brčkům a namísto konvenční módy tvoří udržitelné a originální kousky oblečení.

Realizováno ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Účastnilo se 27 studentů.


Motivační přednáška s Davidem Stančíkem v Přerově (19.5.2021)

Přednáška s mladým podnikavcem Davidem Stančíkem se streamovala přes Youtube kanál pro studenty středních škol v regionu Přerov. Cíleně přednášku sledovali studenti Střední průmyslové školy. Davidův startup Daruju Krev, má motivovat nové dárce a chce z darování krve vytvořit trend, který bude bořit mýty a udělá z darování zábavnou aktivitu a běžnou součást života statisícům lidí. David byl vítězem nejen regionálního kola, ale hlavně celorepublikovým vítězem Soutěž&Podnikej v roce 2019.

Realizováno ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Účastnilo se 13 osob.


Střední průmyslová škola Jeseník (10.6.2021)

Na střední průmyslové škole v Jeseníku (EMKO) nás přivítal se studenty pan ředitel Mgr.Jiří Viterna, který je velkým zastáncem podpory podnikání a podnikavosti mezi studenty. Přednášejícími byly sestry Eva a Eliška Drtilovi se svým projektem ZA ŽITO. Během přednášky Kamil Kavka, naše kontaktní osoba v Jeseníku studentům také představil studenty z Gymnázia Jeseník, aby svým vrstevníkům představili svůj podnikatelský projekt na tvorbu webových stránek, který rozvíjí právě už během studia na střední škole. 

Realizováno ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání a přednášky se zúčastnilo 23 žáků.  


Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o. v Prostějově (24.9.2021)

Josef Tatíček představil studentům nejen svůj projekt Luftio, s kterým se umístil na 2.místě v celorepublikovém finále, ale také představil své další podnikateské aktivity a plány pro nejbližší období. Jeho nabité zkušenosti z účasti v soutěži a entuziasmus pokračovat dál a vyvíjet inovaci produktu studenty zaujal a otevřel velmi zajímavou debatu. Pan Jaromír Tomčík, který je jednou z našich kontaktních osob v Prostějově nám ve zpětné vazbě velmi přednášku chválil jak z jeho strany, tak ze strany studentů. 

Realizováno ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání, přednášky se zúčastnilo 18 žáků.  


Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník (14.10.2021)

Studenty na Jesenicku trápí v mnohém omezení možností a velké vzdálenosti od krajského města. Ve spolupráci s Kamilem Kavkou a podnikajícím studentem Patrikem Foldynou jsme namotivovali studenty, jak přistoupit k na první pohled nevýhodě lokality a omezení možností na Jesenicku, spíše jako ke konkurenční výhodě, představili jsme několik úspěšných podnikatelů v Jeseníku, kteří své aktivity rozšířili až za hranice České republiky a obchodují tak z Jeseníku i v zahraničí. 

Dvě přednášky byly realizovány ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání.  Přednášek se zúčastnilo celkem 66 žáků. 


Střední škola gastronomie, farmářství a služeb (14.10.2021)

Na střední škole s odborným zaměřením přednášel Patrik Foldyna se svým projektem By Sip, studenti vyplňovali Lean Canvas, a přestavili nám své podnikatelské nápady mezi kterými byl například provozování penzionu na farmě. 

Přednáška byla realizována ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání a zúčastnilo se jí 27 žáků.  


Gymnázium Jeseník (22.10.2021)

Studenti gymnázia mají většinou "našlápnu to" na studium na vysoké škole, cílem bylo tedy studenty namotivovat, jak nabrat zkušenosti na vysoké škole, a navrátit se do Jeseníku a své nabyté znalosti tak využít ve svém regionu. Představili jsme jim také, kde všude mohou využít naše služby platformy a jak se případně vzdělávat sám v oblasti podnikání. Mezi studenty se ukázalo, že i gymnazisté jsou podnikaví, jen vzhledem ke studiu nechávají své případné podnikatelské plány a až na dobu po studiu. 

Dvě přednášky byly realizovány ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Přednášek se zúčastnilo 32 žáků. 


ART ECON Střední škola s.r.o.(1.11.2021)

Do prostějovské školy s námi přijela boskovická studentka Šárka Dvořáčková, úspěšně absolvovala 4. ročník programu S&P. Pro studenty školy ART ECON si připravila také malý workshop na podnikatelský nápad, který nejen nám, ale i svým spolužákům následně představili. 
Realizováno ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání.

Přednášky se zúčastnilo  22 žáků.  


Střední průmyslová škola Hranice (3.12.2021)

Naši platformu Našlápnu TO v Hranicích představila kontaktní osoba Andrea Hošťálková a řečníkem byl Matěj Plšek. Studenti se zajímali o představený projekt inovačního hubu, který se staví v Přerově a žáci středních škol by měli mít možnost využívat sdílených dílen, ale také coworkové prostory určené začínajícím podnikatelům. Součástí přednášky bylo i vyplnění lean canvas. 

Realizováno ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Zúčastnilo se 16 žáků. 


Střední průmyslová škola Přerov (10.12.2021)

V Přerově se nám podařilo na konci roku oslovit s realizací motivačních přednášek několik středních škol, jednou z nich byla Střední průmyslová škola, kde mohla naši platformu představit paní Andrea Hošťálková společně s Matějem Plškem a jeho projektem DIO – víra v kapse.  

Tři přednášky byly realizovány ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Přednášek se celkem zúčastnilo 44 žáků. 


Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou (10.12.2021)

Studenti střední elektrotechnické školy překvapili svým zájmem o téma podnikavosti. 

Realizováno ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Přednášky se zúčastnilo 16 žáků. 


Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov (17.12.2021)

Studenti obchodní akademie se seznámili se základními rozdíly mezi podnikavostí a podnikáním. Přednášejícím byl Patrik Foldyna se svým projektem By Sip, který byl úspěšný v rámci Soutěž&Podnikej.  

Tři přednášky byly realizovány ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Celkem se přednášek zúčastnilo 55 žáků.


Střední škola řemesel Šumperk (7.4.2022)

Přednáška byla realizována ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Celkem se přednášky zúčastnilo 14 žáků. 


Střední odborná škola Šumperk 7.4.2022

Dvě přednášky byly realizovány ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Celkem se přednášek zúčastnilo 38 žáků. 


Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice 25.4.2022

Dvě přednášky byly realizovány ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Celkem se přednášek zúčastnilo 17 žáků. 


Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice 27.4.2022

Přednáška byla realizována ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Celkem se přednášek zúčastnilo 10 žáků. 


Gymnázium Šumperk (26.5.2022)

Dvě přednášky byly realizovány ve spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání a podnikání. Celkem se přednášek zúčastnilo 98 žáků.


Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o. v Prostějově (7.10.2022)

Ve spolupráci se Střední odbornou školou podnikání a obchodu s r.o. v Prostějově jsme přichystali pro studenty přednášku na podporu podnikavosti a podnikání v rámci výuky pro obor Podnikání. Společně jsme pak vyplnili business plán v kostce Lean Canvas.

Přednášky se zúčastnilo 15 žáků


Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r.o. v Prostějově (20.10.2022)

Ve spolupráci se Střední odbornou školou podnikání a obchodu s r.o. v Prostějově jsme přichystali pro studenty přednášku na podporu podnikavosti a podnikání v rámci výuky pro obor Podnikání. Realizace přednášky proběhla v anglickém jazyce, společně se studenty SOŠPO a jejich hostujícími studenty z programu ERASMUS. Přednáška se konala v Národním sportovním centru v Prostějově. Akci jsme uvedli představením platformy Našlápnu TO a následně otevřeli aktivní debatu sdílení zkušeností v rámci podpory podnikání v zemi původu účastníků. Hostujícím řečníkem byla Dominika Sokolová s projektem FESTADA. 

Přednášky se zúčastnilo 13 žáků. 


Střední škola řemesel 24.11.2022

V rámci časových možností a zájmu paní ředitelky Ireny Jónové se podařilo zrealizovat letos ještě jednu přednášku pro studenty Střední školy řemesel v Šumperku. Studenti, kteří se motivační přednášky zúčastnili, jsou na nástavbě oboru podnikání. Představili jsme ji také pár tipů jak připravit podnikatelský plán a jakou váhu má seberozvoj. Po skončení prezentace jsme se zapovídali společně s Davidem Kobzou a zástupci školy na téma podnikavosti, že jsme úplně zapomněli fotit. 

Přednášky se zúčastnilo  25 žáků. 


Obchodní akademie a Jazyková škola 30.11.2022

Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Přerově a naší bývalou kontaktní osobou Andreou Hośťálkovou, která přerovskou komoru vede, se nám podařilo na konci projektu zrealizovat ještě 2 přednášky na OA v Přerově. Tentokrát s námi z důvodu nemoci nebyl žádný mladý řečník, tak jsme spojili přednášky s menšími workshopy. Studenti, kteří budou letos maturovat si tak na nečisto vyplnili tzv.business plán, který zajisté ještě využijí.  
 
Na přerovské obchodní akademii se v jeden den realizovaly 2 přednášky, kterých se zúčastnilo celkem 46 studentů.