KULATÝ STŮL K TÉMATU MAPOVÁNÍ POTŘEB AKTÉRŮ INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ V PŘEROVSKÉM REGIONU – Inovační centrum Olomouckého kraje

KULATÝ STŮL K TÉMATU MAPOVÁNÍ POTŘEB AKTÉRŮ INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ V PŘEROVSKÉM REGIONU

Magistrát města Přerova a Inovační centrum Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat na diskuzi v rámci přípravy kontaktního místa pro podporu podnikání a podnikavosti ve městě Přerov za účasti představitelů škol, firem, municipalit a subjektů podporujících rozvoj inovačního prostředí v regionu (OHK Přerov, ITI OA).

Inovační centrum Olomouckého kraje a město Přerov spolu s podporou Olomouckého kraje, připravuje inovační hub, který má podpořit především zájemce o podnikání s rozjezdem vlastního byznysu - a také malé a střední podniky.

Setkání aktérů k tématu mapování potřeb inovačního prostředí v přerovském regionu proběhlo 11.srpna 2020 v zasedací místnosti Rady města Přerova. Zasedli zde nejen zástupci města Přerova, ale také hlavně náš krajský RIS3 manažer Tomáš Dostál, který vede za ICOK projekt výstavby Inovačního Hubu v Blažkově domě na Masarykově náměstí. Dále se účastnila paní ředitelka ICOK Marie Studená, která na celou prezentaci dohlížela, spolu s ní i naši významní developeři - Jan Závěšický a Martin Ohlídal