Krajské inovační platformy – Inovační centrum Olomouckého kraje

Krajské inovační platformy


V říjnu 2020 byla spuštěna činnost dvou expertních platforem, resp. pracovních skupin Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje (KRI OK). V tuto chvíli fungují dvě krajské inovační platformy (KIP), a sice jedna tematicky zaměřená do Life Science oborů a druhá na Průmysl 4.0. Platformy budou fungovat v obou směrech – jednak budou poskytovat expertní zázemí pro KRI OK ve smyslu pracovní skupiny k rozpracovávání již konkrétních témat diskutovaných na KRI OK, ale zároveň se očekává, že budou přinášet vlastní podněty a návrhy pro jednání KRI OK a měly by přispět k celkovému rozvoji inovačního ekosystému v Olomouckém kraji. Členy platforem budou zástupci místních firem, které využívají vědeckých poznatků při implementaci inovačních řešení do svého vývoje a výroby a zástupci vědecko-výzkumné sféry, která by měla tato nová témata nastolovat na základě svých aktivit a projektů.