Krajs – Inovační centrum Olomouckého kraje

Krajská rada pro inovace Olomouckého kraje

Krajská rada pro inovace Olomouckého kraje (dále jen „KRI OK“) je odborným koordinačním a iniciačním orgánem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ustaveným Radou Olomouckého kraje za účelem koordinace implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje.

KRI OK vznikla v roce 2014 v rámci tvorby první verze RIS3 strategie Olomouckého kraje a v prosinci 2019 došlo k aktualizaci její činnosti, kdy byl schválen statut KRI OK, byl upraven její název a došlo ke změnám k obsazení KRI OK.

Činnost KRI OK je zabezpečována v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II (dále jen „SA OK II“) na základě uzavřené smlouvy o partnerství partnerem projektu zájmovým sdružením právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje (dále jen „ICOK“) ve spolupráci s Olomouckým krajem jako příjemcem dotace na projekt. Tajemníkem KRI OK je Krajský RIS3 manažer, který působí v rámci ICOK. Činnost KRI OK je tak nutno vnímat jako součást implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje v Olomouckém kraji, což je základním posláním projektu SA OK II, jehož cílem je rozvoj inovačního prostředí v kraji na základě RIS3 strategie Olomouckého kraje. Výkonnou jednotkou v rámci implementační struktury RIS3 strategie Olomouckého kraje je tzv. RIS3 tým tvořený pracovníky ICOK a Olomouckého kraje v rámci projektu SA OK II.

Složení KRI OK respektuje princip Triple Helix, tzn. je složena ze zástupců vysokých škol a výzkumných organizací (akademická sféra), podnikatelů/firem (aplikační sféra) a veřejné správy. K 31. 5. 2021 má KRI OK 18 členů a její složení je následující:

 
Jméno člena KRI OK - Instituce


1. Ing. Jan Šafařík (předseda) - Olomoucký kraj

2. Petr Novák, MBA (místopředseda) - Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

3. dipl. Ing. Karel Bill - HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

4. Mgr. Ing. Arnošt Rybář - klastr MedChemBio

5. Ing. Libor Kavka, Ph.D. - Vysoká škola logistiky o.p.s.

6. Ing. Ondřej Kopp - Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

7. Mgr. Richard Koubek - Svaz průmyslu a dopravy České republiky

8. Ing. Vladimír Maixner, MBA - Dormer Pramet s.r.o.

9. Mgr. Petr Přikryl - Český optický klastr, z.s.

10. RNDr. Josef Tesařík - TESCO SW a.s./MVŠO

11. Ing. Veronika Pudelová Voltnerová - Czechinvest, regionální kancelář pro Olomoucký kraj

12. Ing. Břetislav Skácel - klastr CREA Hydro&Energy, z.s.

13.PhDr. Radim Kašpar, MBA - Okresní hospodářská komora Olomouc

14. Ing. Jan Přikryl, Ph.D. - PRECHEZA a.s.

15. Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková - Olomoucký kraj

16. Mgr. Bc. Jitka Janečková Moťková - Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje/ PZOK, z.ú.

17. JUDr.Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBA - Univerzita Palackého v Olomouci

18. Petr Suchánek  - SULKO s.r.o.

 
      Mgr. Tomáš Dostál (tajemník) - Krajský RIS3 manažer/ICOK