Inovativní – Inovační centrum Olomouckého kraje

Inovativní řešení jak efektivně zmírnit dopady dlouhodobého ovlivnění "home office"

aneb problémy sociální izolace za počítačem


Dne 15.12. 2020 proběhne od 14 - 16 hodin na platformě ZOOM online networkingová akce. jejím cílem  je popsat fenomén odloučení, který dnes zažívají IT pracovníci v režimu home office, například softwaroví programátoři či vývojáři. Karanténní omezení mají negativní dopad na jejich duševní kondici a sekundárně rovněž na pracovní výkon či motivaci.  

Na networking zveme šéfy inovativních IT firem s vlastní zkušeností z této oblasti. V případě firem větších samozřejmě relevantního manažera/ku ať už IT oddělení či personalistiky.  

Posláním této akce je především společně nalézt možná funkční řešení a pomoci firmám udržet své týmy v dobré kondici. 

Registrace na akci: ZDE

Akci  pořádá Inovační centrum Olomouckého kraje ve spolupráci s CZECHITAS a Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI) a je realizováno v rámci projektu SMART AKCELERÁTOR OLOMOUCKÉHO KRAJE II.


CZECHITAS

Czechitas je nezisková organizace, která vzdělává, inspiruje a motivuje ženy a děti vyzkoušet svět informačních technologiích. Pořádá jednorázové workshopy a intenzivní kurzy v oblasti jako je tvorba webu, grafika, datová analýza nebo základy programování.
Vytváříme komunitu kolem IT vzdělávání – přátelské prostředí, kde není žádná otázka hloupá a kde se lidé mohou od sebe navzájem učit a sdílet své znalosti.
Ovlivnili jsme tisíce žen, které absolvovaly naše kurzy, ke změně jejich povolání do IT oboru nebo k využití jejich nových technických znalostí ke kariérnímu postupu. Našim absolventkám navíc nabízíme možnost kariérního rozvoje. Kurzy jsou určeny pro ženy bez omezení věku, předešlé pracovní pozice nebo technické dovednosti.
Děti a dospívající seznamujeme s IT světem a programováním hravou formou za pomoci moderních nástrojů. Pořádáme kroužky, workshopy, tábory a další akce pro holky a kluky od 8 do 18 let. Vychováváme tak z uživatelů nových technologií jejich tvůrce.


Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI)


OUSHI je vědecká a výzkumná organizace, jejímž cílem i posláním je vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví, se zvláštním důrazem na sociální a spirituální determinanty zdraví.Institut byl založen roku 2011, jeho zakladatelé jsou prof. Peter Tavel a prof. Andrea Madarasová Gecková.Témata, na která se koncentruje, jsou nerovnosti ve zdraví a zranitelné skupiny (mládež, senioři, pacienti, romové a jiná etnika).Z dílčích úkolů organizace lze jmenovat: Příprava a realizace českých i mezinárodních výzkumů. Jde především o výzkum zaměřený na sociální a psychologické determinanty zdraví jedince a skupin. Vzdělávání a výchova studentů a mladých vědců, supervizní činnost, vzdělávání školitelů.Konzultační a poradenská činnost pro akademiky, studenty i laiky v oblastech psychologie a fenomenologie zdraví.