Inovace – Inovační centrum Olomouckého kraje

INOVACE PRO OBCE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) nabízí pomoc primárně podnikatelům. ICOK je však otevřeno také všem samosprávám Olomouckého kraje v uplatňování inovací ve všech směrech rozvoje.

Pomáháme vytvářet a rozvíjet otevřený inovační ekosystém, prostředí, kde se daří inovacím, nápadům, technologiím, myšlenkám. Sloužíme podpoře uplatnění konkrétních nových postupů, otevíráme cestu a podporu chytrým řešením. Nejsme vševědoucí, ale umíme nabídnout jiný úhel pohled, nový přístup, kontakty, jiné nápady. Tím může ICOK přispět také Vaší obci.

V JAKÝCH OBLASTECH MŮŽE ICOK VAŠÍ OBCI PROSPĚT?

Vzdělávání, informace, rozvoj znalostí

 • transfer znalostí, zkušeností, aplikace postupů nejlepší praxe, nejlepších dostupných technologií
 • školení na míru dle potřeby – pomáháme obcím růst ve všech oblastech specializace Vašich kolegů na obecních úřadech, magistrátech. Spojíme Vás s odborníky, experty, zajistíme pro Vás dobré partnery
 • pomáháme rozvíjet dovednosti projektových manažerů, strategický přístup „out of box“. Rádi zajistíme na míru dle Vaší potřeby včetně rozvoje inovativních metod zadávání veřejných zakázek vč. aplikace inovativních řešení do již zpracovaných projektů v souladu s inovační strategií České republiky „Country for the Future"

Ekologie a životní prostředí

 • ve spolupráci se špičkovými českými i zahraničními kapacitami inovativními způsoby pomáháme efektivnímu řešení dopadů klimatické změny. Pomáháme chránit a zadržovat vodu, řešíme sucho, hospodaření s vodou v krajině i zastavěných oblastech včetně využití odpadní vody, hledáme cesty pro financování takových projektů
 • cirkulární ekonomika má smysl, hledáme inovativní využití odpad a rozvoj v oblasti odpadového hospodářství, chytré využití všech zdrojů    

Energetika

 • obnovitelné zdroje mají pro obce potenciál - přímo pro Vaše objekty (školy, úřady, zázemí technických služeb, vodohospodářská infrastruktura) i pro objekty jiných osob ve Vaší obci. Do budoucna má velké možnosti sdílení zdrojů, rozvoj moderního energetického managementu v celé obci
 • připravíme pro Vás koncepci moderní energetiky vč. využití obnovitelných zdrojů, elektromobility, šetrného nakládání s energiemi, akumulace a energetických úspor 

Podpora podnikání, rozvoji firem Vaší obce

 • máte-li firmu, se kterou hledáte řešení, zkuste se na ICOK obrátit, doporučte nás. Za zkoušku nic nedáte. Zajistíme transfer znalostí a know how, aplikace nových řešení, propojení na experty. K tomu zpracujeme přehled financování
 • pro firmy zajistíme networking, workshopy, konference, špičkový program PLATINN


 Dotace, finance, investice

 •  komplexní pomoc s vyhledáváním vhodných dotačních titulů ze zdrojů EU, ČR či dalších programů
 • pomoc s administrací dotace a management dotačních projektů


Rádi se s Vámi setkáme osobně a projednáme Vaše přání, problémy či příležitosti.