O nás – Inovační centrum Olomouckého kraje


Proč jsme tady

Naším účelem je inovacemi měnit svět k lepšímu a přispívat ke kvalitě života. Razíme cestu novým myšlenkám a inovativním technologiím v praxi. Společně s našimi partnery pomáháme vytvářet moudřejší prostředí vstřícné lidské kreativitě a zápalu pro podnikání.

Vize

 • Vizí ICOK je otevřený regionální inovační ekosystém, který flexibilně a přirozeně reaguje na vývoj lidského poznání a trhu. 
 • Olomoucký kraj jako region ve všech ohledech vstřícný inovacím a odpovědnému podnikání.
 • Inovační ekosystém jako nedílná součást socioekonomického rozvoje a všeobecné prosperity Olomouckého kraje, kterému chceme pomoci stát se regionem inovací světové úrovně, s globálním dosahem a dopady.

Poslání

 • Naším posláním je pomáhat lidem rozvíjet udržitelné a rostoucí podnikání. Náš účel naplňujeme pomocí podnikatelům v jejich businessu, v rozvoji jejich konkurenceschopnosti.
 • Podporujeme výzkum a vývoj v rámci Olomouckého kraje a jejich uplatnění v praxi.
 • Ve veřejném zájmu usilujeme o navyšování investic do výzkumu a vývoje zejména v segmentu firem všech velikostí a specializací. 
 • Pomáháme zatraktivňovat region Olomouckého kraje jako vhodné místo pro investory a kvalifikované pracovníky.
 • Vytváříme a udržujeme partnerství mezi firmami i investory, mezi veřejným, soukromým, akademickým i nevládním neziskovým sektorem všude tam, kde jde o inovace.


RIS3 strategie Olomouckého kraje

Jsme realizátory projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který spolufinancuje a koordinuje Olomoucký kraj. Naším zájmem je rozvíjet konkurenceschopnost a znalostní ekonomiku v olomouckém regionu. Realizujeme aktivity na podporu inovací ve firmách, spolupráci průmyslu s výzkumem a zlepšování vzdělávacího systému ve školství v Olomouckém kraji. Základním strategickým dokumentem, podle kterého pracujeme, je RIS3 strategie Olomouckého kraje (RIS3OK).

RIS3 strategie Olomouckého kraje je strategický dokument na podporu hospodářského rozvoje a růstu znalostní ekonomiky. 

Cílem strategie je:

 • vyšší konkurenceschopnost, vyšší přidaná hodnota a objem exportu firem
 • inovační produkty prodávané na tuzemský i zahraniční trh
 • výzkumné výsledky úspěšně uplatněné v praxi
 • méně nezaměstnaných absolventů škol, více motivovaných podnikatelů
 • region atraktivní pro investory a špičkové odborníky, inovacím přátelské prostředí

ICOK je zájmovým sdružením právnických osob.
Pracujeme jako nestátní nezisková organizace ve prospěch rozvoje Olomouckého kraje.

Naši členové                                                          Více o členství v ICOK