ICOK DIGI – Inovační centrum Olomouckého kraje

Program Inovačního centra Olomouckého kraje s názvem ICOK DIGI zahrnuje sérii workshopů směrem k MSP Olomouckého kraje

1. workshop "Efektivní údržba"