Elzaco – Inovační centrum Olomouckého kraje

Generační výměna v rodinné firmě bez komplikací

Konzultační program ICOK PLATINN pomáhá firmám v Olomouckém kraji s jejich rozvojem i implementací inovací. Klíčoví pro program jsou špičkoví experti z různých oblastí, kteří ve firmě navrhnou a pomohou zrealizovat potřebné změny. Další firmou, která se zapojila do programu ICOK PLATINN je Firma Elzaco. 
 
Šumperské Elzaco je firmou s širokým záběrem, co se týká segmentů podnikání – umí vyrobit jednoúčelový stroj pro hromadnou produkci, zařízení na měření, regulaci a systémy řízení technologických procesů či postavit malou vodní elektrárnu.  

                                                
 
Široké kompetence však mají i co se týká komplexnosti svých aktivit. Vše výše uvedené umějí nejen vyrobit, ale i vyprojektovat a samozřejmě uvést u zákazníka do provozu. Celkem běžně se u nich ve firmě realizují výzkumné projekty TAČR. Vizionářství zakladatele a jednatele firmy, pana Vénose, rovněž umožňuje nadějným studentům technických oborů využít prostory a vybavení firmy k práci na vlastním konstrukčním projektu, třeba za účelem vypracování diplomové práce.   
 
Po třiceti letech úspěšného podnikání však přišla chvíle, kdy se zakladatel firmy rozhodl přepustit její vedení mladší generaci, tedy svému synovi. Jakkoli by se mohlo na první pohled zdát, že se může jednat o formální záležitost, je tomu přesně naopak a obecně je problematika nástupnictví velkou výzvou, kterou se nevyplatí podcenit. Majitelé, kteří s firmou desítky let doslova žili, si ponechávali velkou porci know-how, řídící kompetence, či hodnotící kritéria různých výsledků doslova “ve své hlavě“. Tento model je samozřejmě funkční s majitelem aktivně působícím ve firmě, ale v případě, že je třeba řízení předat dál, je nezbytná standardizace procesů a odpovědností, stanovení jasných KPIs a ruku v ruce s tím i přerozdělení kompetencí.  


                 
 
Tím se dostáváme již k samotnému předmětu konzultačního projektu, jež byl zároveň křtem ohněm pro našeho nového kouče, pana Libora Suchánka – ano, toho, který založil úspěšně až do předání synovi vedl jednu z nejúspěšnějších českých firem, zábřežské Sulko.  

                                                                ICOK PLATINN expert Libor Suchánek

  
     
Právě pro své zkušenosti, do značné míry uplatnitelné v tomto konzultačním projektu byl pan Suchánek byl zvolen coby expert na tento case. Jak se mu ve firmě Elzaco pracovalo? Poslechněme si to přímo od něj: “Věk se nedá zastavit, a tak po 30 letech Jirka Vénos cítil, že je potřeba něco změnit, ale svým pohledem si nebyl jistý, co a jak. Po důkladných pohovorech se spolupracovníky se nám společně podařilo identifikovat ty, kteří mají chuť a energii převzít odpovědnost za výsledky své činnosti a společně projednaný plán. Upravili jsme organizační strukturu a nastavili pravidelný reporting. Do tohoto systému, který je již předatelný je postupně uváděn Jiřího syn Petr“. 
 
Jednatel firmy, pan Vénos k tomu dodává: “Rád bych za společnost Elzaco spol. s r.o. vyjádřil poděkování Inovačnímu centru olomouckého kraje za podporu a skvěle odvedenou poradenskou činnost pro naši společnost v programu Platinn. Především se nám podařilo naplnit cíle, které jsme si po úvodní konzultaci stanovili, to znamená zlepšení metodiky řízení projektových týmů s dopadem na controlling a leadership. V současné době stále ještě implementujeme poznatky a náměty Experta pana Libora Suchánka a upravujeme firemní SW, zvláště v oblasti plánování a vyhodnocování zakázek. Poděkování tedy patří i společně vybranému expertu panu Ing. Liborovi Suchánkovi. 


                                  

Zleva: Ladislav Valenta, Jakub Prokop a jednatel firmy Elzaco Jiří Vénos

                                  
 
Opouštíme tedy společnost Elzaco ve chvíli, kdy je připravena provést manažerskou rošádu tak aby co nejvíce eliminovala rizika s ní spojená a neztratila cokoli ze své léty vydobyté tržní pozice a síly. Držme nastupující generaci palce!  


Zaujal Vás konzultační program? Neváhejte se na nás obrátit! Jak přesně PLATINN funguje naleznete zde.  

Martin Ohlídal
Martin Ohlídal
Business developer – ICOK PLATINN

ohlidal@inovaceok.cz

+420 725 468 700

                            

Program ICOK PLATINN je v Olomouckém kraji realizován díky finanční podpoře Olomouckého kraje.