EKOinovační fórum 3.blok - Boj proti suchu - – Inovační centrum Olomouckého kraje

Sucho je negativním fenoménem posledních let. Letošní rok měl být nejsušší a zdá se, že místo toho přicházely bleskové povodně a celkové ochlazení. Je nenávratně narušen malý vodní cyklus a budeme svědky velkých změn globálního klimatu bez šance na zmírnění jeho negativních dopadů? Jsou cestou adaptační a mitigační opatření ?

Umíme je efektivně plánovat a realizovat v krajině, ve městech? Budeme dost rychlí a využijeme tyto oblasti pro hospodářský rozvoj, inovace? To jsou témata, která rámují webinář věnovaný inovativním přístupům a praktickým aplikacím v oblasti modrozelené infrastruktury, obnovy krajiny i lidského přístupu k životnímu prostředí.

Webinář věnovaný inovativním přístupům a praktickým aplikacím v oblasti modrozelené infrastruktury, obnovy krajiny i lidského přístupu k životnímu prostředí nabídne odpovědi na otázky zda jsou cestou nápravy adaptační a mitigační opatření, zda je umíme efektivně plánovat a realizovat v krajině a ve městech a zda budeme dost rychlí a využijeme tyto oblasti pro hospodářský rozvoj.

Program online webináře:
10:00 – 11:30  Boj proti suchu


Pavel Zahradníček, výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
Jiří Schneider, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
Kristýna Křištofová, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UPOL

Jiří Malík, předseda, Živá voda
11:30 – 13:00  Zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství a lesnictví

Martin Vokřál, jednatel/CEO; ASITIS
Jan Labohý, CEO; World from Space
Adam Zlotý, CEO, CleverFarm
David Petr, ředitel odboru podnikatelské lokalizace, CzechInvest
Petra Počtová, vedoucí Odboru výzkumu a projektů, Lesy České republiky
Webinářem bude provázet Marie Bastlová (CNN Prima News)

Webinář je realizován v rámci projektu SMART AKCELERÁTOR OLOMOUCKÉHO KRAJE II.


Registrujte se prostřednictvím formuláře nebo sledujte on-line na Facebooku Inovačního centra Olomouckého kraje či webu ČTK