Digi2Health - tisková konference – Inovační centrum Olomouckého kraje

Digital Innovation Hub - DIGI2Health 

10.9.2020, Olomouc

Dnes proběhla tisková konference u příležitosti vzniku Digital Innovation Hubu - Digi2Health. Setkání zakládajících členů proběhlo dnes 10.9. na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Všichni zúčastnění hovořili o jednotlivých rolích partnerů a přínosu tohoto hubu pro nejen Olomoucký kraj, národní, ale i evropskou úroveň. Současná doba nám všem ukázala, jak je digitalizace ve zdravotnictví, telemedicína a e-health důležitá a její rozvoj nezbytně nutný. Spolupráce mezi jednotlivými digitálnímu huby má neoddiskutovatelný význam.

Nově vzniklý Digitální inovační hub DIGI2Health je součástí formující se sítě center, která umožní digitalizovat procesy malých a středních podniků či veřejné správy za využití know-how a vědecko-výzkumných výsledků univerzit, velkých firem a dalších subjektů napříč obory. Tato síť postavená na vzájemné spolupráci vzniká díky programu Evropské unie nazvanému Digitální Evropa, jehož cílem je podpora digitální transformace evropské společnosti a hospodářství.

Patříme k zakládajícím členům konsorcia, zaměřujeme se na identifikaci potřeb potenciálních klientů v oblasti digitalizace a zprostředkování kontaktů na experty.


Další informace k projektu DIGI2Health jsou k dispozici na www.digi2health.cz.