Czech Rise Up - chytrá opatření proti COVID-19 – Inovační centrum Olomouckého kraje

Czech Rise Up - chytrá opatření proti COVID-19

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Příjemci dotace: pouze podnikatelé
  • Alokace: 200 mil. Kč
  • Příjem žádostí: od 2. 4. 2020

Projekt by měl mít rychlý, pozitivní efekt v boji proti COVID 19 a následným dopadům. Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoci s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Program podpoří projekty podnikatelů včetně start-upů prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe.

Cílem je rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19.

Podpora se poskytuje za těchto podmínek:

  • Výše dotace až 200.000 EUR (ekvivalent v Kč, podpora je poskytováno v režimu de minimis)
  • Trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace
  • Míra podpory: v rozmezí 50 % až 90 % podle aktivity.

Typy výdajů, na které může být čerpána dotace jsou ve třech oblastech:  (1) rozšíření kapacit, nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek, jako jsou právě respirátory a ventilátory. V této oblasti se program Czech Rise Up doplňuje s dalším již vládou také schváleným programem Tech proti Covid;
rychlé zavedení (2) medicínských i (3) nemedicínských řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této situace. Do této oblasti se mohou hlásit i projekty, které projdou českou obdobou hackathonu Hack the Crisis.

Žádosti o podporu je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa CzechRiseUp@mpo.cz

Aktuální informace zde.

V případě zájmu o podporu nás kontaktujte na emailu: info@inovaceok.cz
nebo přímo volejte našeho kolegu Martina Ohlídala na tel.: 725 468 700 (ohlidal@inovaceok.cz).