CircInWater – Inovační centrum Olomouckého kraje

Projekt CircInWater představuje jedinečnou příležitost pro evropské malé a střední podniky (MSP) zapojit se do inovativního průmyslového projektu zaměřeného na vytvoření chytrých a udržitelných vodních řešení pro sektor agro potravinářství a energeticky náročný průmysl. Tento projekt je financován Evropskou unií a má za cíl podpořit digitální, ekologické a odolné přechody v evropských průmyslových ekosystémech.

Inovace pro Vodní Řešení

Hlavním cílem projektu CircInWater je poskytnout MSP finanční podporu pro inovativní, znalostní a internacionalizační aktivity, které povedou k vývoji chytrých vodních řešení. Naše programy finanční podpory zahrnují Innovation Lump Sum, Knowledge Lump Sum, a Internationalization Lump Sum. Tyto programy umožňují MSP získat granty na financování svých projektů a spolupracovat s až třemi partnery pro maximální úspěch.

Důraz na Udržitelnost

CircInWater projekt klade důraz na udržitelnost. Podporujeme vývoj řešení, která nejenom zvyšují efektivitu využití vody, ale také přispívají ke snižování uhlíkové stopy a ochraně našeho životního prostředí. Naši partneři z řad MSP mají jedinečnou příležitost vést průmyslový sektor směrem k větší ekologické udržitelnosti.

Jak se Zapojit

Zapojení do projektu CircInWater je jednoduché. Vyberte si program podle vašich potřeb a podmínek, a připravte svůj projektový návrh. Můžete také spolupracovat s partnery, kteří vám pomohou posílit vaši žádost o grant. 

Infoday pro vaše dotazy

Pokud máte nějaké dotazy ohledně projektu CircInWater, připojte se k našemu Infoday, kde budete mít možnost se dozvědět více a klást své dotazy. Společně můžeme otevřít dveře k novým inovacím a udržitelným vodním řešením.

Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost být součástí projektu CircInWater a podílet se na tvorbě chytrého a udržitelného budoucího ve světě vody.