1. Digi Workshop – Inovační centrum Olomouckého kraje

Inovační centrum Olomouckého kraje v rámci svého programu ICOK DIGI pořádá workshop

"Efektivní údržba"

od papírové knihy ke kompletně digitalizovanémi systému údržby

Během workshopu, který se koná 27.10.2021 od 9 -16 hodin v prostorách firmy Miele v Uničově, se účastníci z řad MSP Olomouckého kraje se interaktivní formou dozvědí, jak nejlépe svůj strojní park udržovat v provozuschopném stavu – bez prostojů, s maximální OEE, s optimálními náklady, s predikcí nákladů do budoucna, s pozitivním dopadem na spotřebu energií ale i kvalitu výrobků.

Témata workshopu:

 • Proč zefektivňovat údržbu – jasně definované benefity (finanční/nefinanční)
 • Strategie a postup jak na to – od definice a standardizace procesů po jejich digitalizaci
 • Jak motivovat a proškolit zaměstnance
 • Interakce digitalizované údržby s ostatními částmi firmy
 1. s výrobou (OEE)
 2. ekonomický (náklady a jejich predikce)
 3. kvalita (sledováním parametrů k stabilnímu procesu)
 • Volba informačního systému adekvátnímu velikosti a potřebám firmy
 • Využití agregovaných dat digitalizované údržby – strategie držení ND, servisní smlouvy, média, plánování lidských zdrojů, atd…

Program:


9:00 – 9:05
 • uvítání účastníků, stručné představení programu a cíle workshopu - Bc. Martin Ohlídal a Ing. Pavel Hrůza, ICOK
9:05 – 9:20
 • pozdrav účastníků a představení Miele  -  Ing. Petr Vodák, ředitel závodu
9:15 – 9:45
 • představení/firemní background jednotlivých účastníků, jejich motivace, co se dnes chtějí dozvědět
9:45 – 10:30
 • prezentace “Efektivní a štíhlá údržba"   - Ing, Petr Šimek, manažer oddělení preventivních technologií, Miele
10:30 – 10:45
 • prostor pro diskusi
10:45 – 11:00
 • coffee break
11:00 – 12:45
 • komentovaná prohlídka výroby  - Ing, Petr Šimek, manažer oddělení preventivních technologií, Miele
12:45 – 13:45
 • oběd (Miele)
13:45 – 16:00
 • diskuse, dotazy, sdílení zkušeností, networking

Rádi by jste se zúčastnili našeho digi workshopu ?

Tak neváhejte a kontaktujte našeho RIS developera se specializací na digitalizaci Ing.Pavla Hrůzu.

Pavel Hrůza
Pavel Hrůza
Business developer – digitalizace

hruza@inovaceok.cz

+420 727 875 806